VÅRT ARBETSSÄTT –

FYRA STEG

VI UTFÖR VÅRA PROJEKT MED HJÄLP AV DESSA FYRA STEG

OFFERTER

PLANERING

GENOMFÖRANDE

EFTERKONTROLL

Vi lämnar alltid snabba offerter. Vi tycker att Tidsplan, pris och byggstart är tre viktiga komponenter i offerten.

Att planera arbetet med er är viktigt för oss. Förstår vi er väl så kommer vi också kunna göra ett arbete som ni är nöjda med.

När vi startat arbetet hos er så är vi noga med att hålla tidplan och budget. Vi följer upp arbetet med er under hela projektet.

Under och efter ett projekt så säkerställer vi att du som kund är nöjd.

Vi känner stort ansvar att uppfylla det uppdrag vi har åtagit oss.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Bygg | Tre V Bygg

KVALITÉ I FOKUS

VÄRDERINGAR

KOSTNADSUPPFÖLJNING

Vi är noga med att reducera bort onödiga kostnader. Det gör att du som kund får de bästa priserna med högsta kvalité

Hos oss är våra värderingar en av grundstenar. Vi jobbar för jämställdhet och allas lika värde samt ställer höga krav på moral och etik i vår vardag

Viktigaste för oss är kvalité. Vi ser till så att du som kund alltid känner dig trygg under projektet samt att det vi levererar håller hög kvalité

  • Facebook
  • Instagram

Ring oss!

Tel: 0793372158

© 2018 by Tre V Bygg. Proudly created with Wix.com